söndag 15 november 2020

Venusberget – en verklighet, drömd


 ”I decennier hade berget legat dolt för oss. Det var ingen som längre mindes när det började, det var som att även tiden suddats ut. Hela den berglösa epoken var och förblev mycket oklar. Och även om frågor ställdes om vem som byggt den ridå som så skickligt hållit berget från oss och vem som skött den och varför den plötsligt bara rasat ihop, så var det först ingen som på allvar tog sig an frågan och gick till botten med det hela.”


Våren 2021 kommer Katarina Carlshamres nya bok Venusberget på Themis förlag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar